مجله زردآلو شنبه 2 اردیبهشت 1396 12:45 ق.ظ نظرات ()

مرمت : سالم سازی قسمت های آسیب دیده با توجه به مسائل فرهنگی، تاریخی و سیر تحولات و اتفاقاتی كه در بنا رخ داده است.

احیا :دادن كاربری به بنای مرمت شده با توجه به پتانسیل های بنا. احیاء در واقع دادن زندگی به بنا است. در احیاء مبنا انسان است و بنا در خدمت انسان قرار می گیرد، اما در تفكر میراث گرا مبنا ،كالبد بنا است بدون در نظر گرفتن انسان. این تفكر باعث متروك شدن بنای تاریخی می شود.

نحوه  طراحی مرمت در مشخص بودن و درجات صحیح بودن روند کاری است که انجام می گیرد.

قبل از شروع عملیات کارگاه کلیه پیشنهادات طرح بایستی مورد بررسی و باز بینی قرار گیرد.

عناصری که در تهیه نقشه ها و کامل کردن طراحی مرمت مورد استفاده قرار می گیرد  به قرار زیر است :

  • نقشه های محل طرح در مقیاس   25000 : 1
  • پلان شهری و موقعیت ساختمان یا بنا در مقیاس 2000 : 1 یا 1000 : 1
  • پلان پروژه در مقیاس 500 : 1 یا 200 : 1